Begroting 2021

Programma's

9. Overige eigen middelen

Programma inhoud

 
Als gemeente brengen we bij onze inwoners naast de onroerende zaakbelasting (zie programma 8) ook andere belastingen in rekening, zoals forensen- toeristen-, honden- en reclamebelasting. We ontvangen baten voor de markt, precariorechten en beleggingen. De grondexploitaties, waarvoor de gemeenteraad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatie begroting heeft vastgesteld, vallen ook onder dit programma. De lening aan de nutsbedrijven en geldleningen/uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar zijn in dit programma verantwoord.

Ambities en ontwikkelingen

Een goede financiële huishouding is essentieel. In deze begroting zijn de financiële effecten van het coalitieakkoord verwerkt.
In ons coalitieakkoord "Nieuwe Verbindingen" heeft dit college de ambitie uitgesproken om stevig te groeien waarbij de identiteit van onze gemeente behouden blijft. Naast het aanpakken van de krapte op de woningmarkt is een belangrijk uitgangspunt bij de extra woningbouw dat we onze gemeente vitaal houden met behoud van ons eigen DNA. Extra woningbouw moet zorgen voor versterking en behoud van de kracht van alle kernen, de huidige voorzieningen op peil houden en vasthouden aan de kwaliteit.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38