Begroting 2021

Algemeen

Samenvatting

Programma's

Begroting

2021

2022

2023

2024

Werk en inkomen

-11.419

-11.367

-11.302

-11.347

Jeugd

-8.279

-8.261

-8.277

-8.277

Maatschappelijke ondersteuning

-9.877

-9.906

-10.036

-10.098

Welzijn en educatie

-5.956

-6.474

-7.002

-6.419

Omgeving

-10.376

-10.404

-10.585

-10.686

Openbare orde en veiligheid

-1.887

-1.902

-1.907

-1.907

Bestuur en algemene ondersteuning

-12.436

-12.421

-12.432

-12.690

Onroerende zaakbelasting

Overige eigen middelen

-4.759

-5.055

-4.303

-2.797

Totaal lasten programma's

-64.989

-65.790

-65.844

-64.221

Werk en inkomen

6.337

6.337

6.337

6.337

Jeugd

20

20

20

20

Maatschappelijke ondersteuning

504

604

604

604

Welzijn en educatie

690

690

690

690

Omgeving

6.779

6.784

6.876

6.970

Openbare orde en veiligheid

31

31

31

31

Bestuur en algemene ondersteuning

39.777

40.310

40.309

40.724

Onroerende zaakbelasting

7.622

7.735

7.851

7.969

Overige eigen middelen

5.519

5.423

4.640

3.129

Totaal baten programma's

67.279

67.934

67.358

66.474

Saldo baten en lasten

2.290

2.144

1.514

2.253

Mutaties in reserves

Stortingen

-1.519

-1.493

-1.487

-1.487

Onttrekkingen

450

471

17

Begrotingresultaat (voordelig)

771

1.101

498

783

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38