Begroting 2021

Bijlagen

Personele kosten

Afdeling

Team

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Bestuurlijke organisatie:

Raad & Commissies

340

356

373

373

Burgemeester & Wethouders

531

556

585

612

Griffie

262

275

286

300

Subtotaal

1.133

1.187

1.244

1.285

Ambtelijke organisatie:

Gemeentesecretaris

143

151

158

166

Belastingen en Buitenruimte

Management

124

130

137

143

Beheer

679

711

749

786

Onderhoud

673

708

740

779

Munitax

1.300

1.329

1.359

1.388

Wachtplicht glad

19

20

21

21

Inhuur MGR

120

126

132

139

Subtotaal

2.915

3.024

3.138

3.256

Beleid en Ontwikkeling

Management

236

247

260

273

Projecten

546

574

604

635

Sociale ontwikkeling

679

714

749

787

Ruimtelijke ontwikkeling

658

692

728

763

Veiligheid

299

314

329

346

Inhuur

41

0

0

0

Subtotaal

2.459

2.541

2.670

2.804

Dienstverlening

Management

120

126

132

139

Kwaliteit en ondersteuning

1.136

1.107

1.165

1.221

Publiekszaken

611

643

674

709

Zorg en inkomen

991

1.043

1.094

1.145

Oproepkrachten

10

10

11

11

Subtotaal

2.868

2.929

3.076

3.225

Informatie en Bedrijfsvoering

Management

120

126

132

139

Bestuurssecretariaat

225

234

247

259

Algemeen

78

82

86

90

Administratie

399

418

438

461

Advies & Control

938

903

950

997

Communicatie

325

342

359

377

Info & Facilitair

948

996

1.046

1.099

Inhuur Corsa

32

34

36

38

Terugontvangst

-76

-80

-84

-84

Subtotaal

2.989

3.055

3.210

3.376

Overig

Stagiaires

17

18

19

19

Vakantiewerkers

10

11

12

12

Flexibele schil

249

417

445

445

Subtotaal

276

446

476

476

Totaal

12.783

13.333

13.972

14.588

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38