Begroting 2021

Programma's

5. Omgeving

Programma inhoud

 
Wij gaan meer bouwen!

Het college heeft de ambitie uitgesproken om de gemeente Beuningen te laten groeien. Het doel is om de vitale kernen te versterken en bij te dragen aan het oplossen van de krapte op de woningmarkt. Daarnaast komen er de komende jaren nog veel meer ontwikkelingen op ons af als het gaat om de omgeving. Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, bouwopgaven en de omgevingsvisie. Dit zijn zowel lokale, regionale als landelijke opgaven. Dit programma gaat over duurzaamheid, wijken van de toekomst, wonen, ruimtelijke ontwikkelingen, openbare ruimte en afval.

Ambities en ontwikkelingen

Op dit moment kijken we waar extra woningbouw mogelijk is. We werken aan een mooie, duurzame en vitale gemeente die inzet op het maken van verbindingen. Een fijn woon- en werkklimaat is en blijft het streven, met oog voor de toekomst en de kwaliteiten van onze omgeving. Belangrijk hierbij is om de identiteit van onze gemeente te behouden. Wat maakt Beuningen uniek? We kijken gebiedsgericht naar de kwaliteiten en stedenbouwkundige- en landschapswaarden die we willen behouden en/of versterken. Groen, water, duurzaamheid en een goede bereikbaarheid zijn van belang. Ook kiezen we voor verschillende woonmilieus, zodat iedereen hier goed kan wonen. Voorzieningen moeten bereikbaar en toegankelijk zijn. We zetten blijvend in op duurzaamheid door uitvoering van het programma Energiek Beuningen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38