Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding
Als gemeente werken we voor onze bewoners en we hebben daarvoor afspraken en doelen geformuleerd. In deze paragraaf staan de ontwikkelingen die we willen oppakken en/of uitvoeren om deze afspraken na te komen. We willen de doelen behalen op een zo effectieve en efficiënte manier. Om in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen investeren we blijvend in de doorontwikkeling van onze organisatie, teams en individuele medewerkers. De dienstverlening aan onze inwoners blijft daarbij ons vertrekpunt.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38