Begroting 2021

Programma's

1. Werk en inkomen

Programma inhoud

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

We willen dat onze inwoners een passende werkplek hebben. Werk is meer dan een inkomensvoorziening. Het is de sleutel naar een zelfstandig en zelfredzaam bestaan. Inwoners die onvoldoende inkomen hebben, kunnen terugvallen op de gemeente voor een uitkering, aanvullende inkomensregeling of schuldhulpverlening.

Ambities en ontwikkelingen

De afgelopen jaren zagen we veranderingen in de economie door globalisering, technologisering, robotisering en flexibilisering van arbeid. Deze veranderingen hebben tot hoogwaardige innovaties geleid, maar de ontwikkelingen zorgden ook voor onvoorspelbaarheid op de arbeidsmarkt. Flexibilisering van arbeid zorgde ervoor dat werknemers vaker veranderen van werkgever. Vooral laag- en middelbaar opgeleide mensen zijn kwetsbaar op deze dynamische arbeidsmarkt.
Al voor de coronacrisis stond de kloof tussen mensen met een vaste baan en mensen met flexibele contracten op de politieke agenda. Door de coronacrisis is deze ongelijkheid nog duidelijker. De positie van jongeren is verslechterd. Ook is er een verschuiving van werkgelegenheid.

In het (regionale) strategische arbeidsmarktbeleid (2019) hebben we het principe van de inclusieve  arbeidsmarkt vastgelegd, waarbij iedereen naar zijn of haar waarde wordt ingezet. Dit blijft ons streven.
De arbeidsmarkt is conjunctuurgevoelig. Het resultaat van onze inspanningen kan uitblijven als gevolg van een economische crisis, en andersom.

We hebben bij ons arbeidsmarktbeleid met veel partijen te maken. In de eerste plaats het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, dat voor ons de taken uitvoert op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsmatige dagbesteding en sociale werkvoorziening. Denk verder aan werknemers, werkgevers, belangenverenigingen, onderwijsinstellingen, het UWV, overige gemeenten binnen de arbeidsmarktregio en de provinciale en landelijke overheid. Zij hebben allemaal hun eigen belangen en verantwoordelijkheden en onze inwoners werken niet alleen binnen de gemeentegrenzen. Dat maakt het enerzijds noodzakelijk om op vele niveaus samen te werken, anderzijds maakt het dat we de invloed van de gemeente op de arbeidsmarkt moeten nuanceren.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38