Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Inleiding
in de financieringsparagraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen rond de meerjarige gemeentelijke financiering en het beleid dat we hierop voeren. In deze paragraaf brengen we ook de bijbehorende risico’s in beeld. We geven aan hoe we deze risico’s proberen te beheersen.

Doelstellingen
De financiële positie van de gemeente evalueren.

Wat willen we bereiken?
Het doel van de paragraaf Financiering is om de financiële positie van de gemeente op basis van het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut te evalueren. Met het Treasurystatuut en de paragraaf Financiering kan de raad invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid.

Ontwikkelingen in 2021

Interne ontwikkelingen
Als het nodig is, ontwikkelen we het treasurybeleid verder door in 2021.

Rentevisie
De rente op de geld- en kapitaalmarkt is laag. De officiële tarieven blijven naar verwachting onveranderd in de komende 12 maanden. De lange rentetarieven lopen een fractie op en blijven daardoor op een zeer laag niveau.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38