Begroting 2021

Financiële begroting

Reserves en voorzieningen

Het BBV schrijft voor dat we alle mutaties met de reserves centraal verantwoorden op het taakveld 0.10 Mutaties reserves.

In onze financiële administratie hebben we dat ondergebracht bij het product Mutaties met Reserves. Deze staat in de gemeentelijke begroting bij het programma Overige eigen middelen.

Mutaties met voorzieningen verantwoorden we wel gewoon functioneel op het betreffende programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38