Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding
Grondbeleid is om twee redenen van belang: vanwege de relatie met de doelstellingen van de programma’s en vanwege het financiële belang en de risico’s. In deze paragraaf beschrijven we de visie op het gemeentelijk grondbeleid, de uitvoering, financiële resultaten en  risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38