Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geven wij aan in hoeverre de gemeente bestand is tegen (onverwachte) financiële tegenvallers. Om dit te kunnen beoordelen hebben we inzicht nodig in de omvang, achtergronden en financiële implicaties van de risico’s ten opzichte van aanwezige weerstandscapaciteit. Inzicht in het weerstandsvermogen is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen. In deze paragraaf geven we ook inzicht in de financiële positie van de gemeente met de financiële kengetallen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38