Begroting 2021

Programma's

8. Onroerende zaakbelasting

Programma inhoud

Als gemeente brengen we bij inwoners onroerende zaakbelasting (ozb) in rekening. De ozb is onderverdeeld naar eigenaarsbelasting (over woningen en niet-woningen) en gebruikersbelasting (over niet-woningen).
De inkomsten gebruiken we voor de lopende uitgaven voor onder meer onderwijs, onderhoud wegen en groen, brandweer, sport en Wmo.

Ambities en ontwikkelingen

In de meerjarenbegroting 2021-2024 begroten we een jaarlijkse toename van 1,5%. Een verhoging van 1,5% van de ozb betekent een meeropbrengst van circa € 115.000.
Elk jaar hanteren we nieuwe taxatiewaarden. Voor 2021 gelden de waarden per 1 januari 2020. Op dit moment zijn de waardeontwikkelingen nog niet bekend, maar net als bij de vorige taxatierondes is het uitgangspunt dat deze herwaardering geen invloed mag hebben op de totale te realiseren belastingopbrengst. Door de herwaardering kan de aanslag per object wel meer of minder afwijken van het gemiddelde stijgingspercentage van 1,5%.

Verwachte marktontwikkeling WOZ-beschikkingen in 2021
De verwachting is dat door de stijgende marktprijzen van woningen volgend jaar de WOZ-waarden van woningen gemiddeld tussen de 6 en 8% zullen stijgen (bron: Staat van de WOZ 2020).

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38