Begroting 2021

Bijlagen

Staat van investeringen

In deze staat van investeringen zijn opgenomen:

Alle in het verleden geactiveerde lasten voor investeringen, die nog niet helamaal zijn afgeschreven.

Deze zijn vermeerderd met:

  • nog openstaande restantkredieten
  • geplande investeringen voor de komende periode van de meerjarenbegroting

Deze zijn verminderd met:

  • afschrijvingen
  • aflossingen.

We presenteren de investeringen conform de geprognosticeerde balans.

Investeringen

Boek-waarde 2021

Boek-waarde 2022

Boek-waarde 2023

Boek-waarde 2024

Immateriële vaste activa

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1-1

3.608

3.461

3.313

3.166

Investeringen in het jaar

Afschrijvingen

-148

-148

-148

-142

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

31-12

3.461

3.313

3.166

3.023

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

1-1

26.157

26.083

28.653

33.725

Nieuwbouw Dromedaris

5.000

Uitbreiding lokaal Vuurvlinder

100

Aanpassing raadszaal

150

Zwembad De Plons aanpassingen

72

Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras

200

Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras

200

Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras

200

Trapveldje Beuningse Boys

40

Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, toplaag kunstgras

200

Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, toplaag kunstgras

120

Tennis Boshof Winssen: baan 1+2, toplaag kunstgras

52

Tennis Boshof Winssen: baan 3+4, toplaag kunstgras

52

Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3

140

2.520

1.260

Wijkaanpassingen Tinnegieter

250

250

250

MHCB: vervanging veld 1 waterveld

300

MHCB: vervanging veld 2 kunstgras

200

MHCB: vervanging veld 3 kunstgras

200

Baggeren 2020

15

Autologic - Nido

16

Gladheidsmeldsysteem meteoconsult

15

Speelruimteplan 2022

64

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed

50

50

50

Gemeentehuis, stoelen

84

Gemeentewerf, meubilair en instructiemateriaal

12

Mobilofoon

10

Investeringen in het jaar

1.165

3.895

6.812

250

Afschrijvingen

-1.239

-1.325

-1.740

-1.502

Investeringen met economisch nut

31-12

26.083

28.653

33.725

32.472

Investeringen

Boek-waarde 2021

Boek-waarde 2022

Boek-waarde 2023

Boek-waarde 2024

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

1-1

16.320

18.389

19.751

19.643

HWA afkoppelen Geradtslaan/Houtduiflaan

330

Ewijk maatregelen BRP D'n Elt

197

Afkoppelen Beuningen centrum-Oost

79

Vervanging minigemalen 2019-2020

50

Klimaatscan

30

Beuningen: vervanging obv BRP2020

1.200

Beuningen Oost riool vergroten BRP 2019

1.220

Ewijk, div straten BRP 2020

510

Klimaatadaptie maatregelen 2022

500

Vervanging hoofdgemalen 2021

40

Vervanging hoofdgemalen 2022

100

110

Vervanging vrijverval en duikers 2022 GRWP 18-22

510

510

Baggeren 2021

200

Operationele plannen vGRP 13-17/GRWP 18-22

72

72

Investeringen in het jaar

2.659

1.942

510

620

Afschrijvingen

-590

-581

-618

-637

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

31-12

18.389

19.751

19.643

19.626

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

1-1

3.252

3.711

3.623

3.492

Herinrichting Houtduiflaan

571

Bushalte Ooigraaf

40

Investeringen in het jaar

571

40

0

0

Afschrijvingen

-113

-127

-132

-132

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

31-12

3.711

3.623

3.492

3.360

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

1-1

336

336

336

336

Investeringen in het jaar

Afschrijvingen

Kapitaalverstrekkingen

31-12

336

336

336

336

Overige langlopende geldleningen u/g

1-1

5.693

5.281

4.950

4.932

Investeringen in het jaar

Aflossingen

-412

-331

-19

-19

Overige langlopende geldleningen u/g

31-12

5.281

4.950

4.932

4.912

Investeringen

Boek-waarde 2021

Boek-waarde 2022

Boek-waarde 2023

Boek-waarde 2024

Vaste Activa totaal

1-1

55.367

57.261

60.627

65.292

Investeringen in het jaar

4.395

5.877

7.322

870

Afschrijvingen

-2.089

-2.181

-2.637

-2.413

Aflossingen

-412

-331

-19

-19

Vaste Activa totaal

31-12

57.261

60.627

65.292

63.730

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38