Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, riolering en gebouwen die we duurzaam in stand willen houden. Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is financieel gezien een aanzienlijk onderdeel van de begroting en is maatschappelijk gezien van groot belang. Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38