Begroting 2021

Bijlagen

Beuningen in het kort

Algemeen
Beuningen is een gemeente en plaats in de provincie Gelderland. De gemeente bestaat sinds 1 juli 1980 naast Beuningen uit de kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. De gemeente telt 25.869 inwoners per 1 januari 2020. De oppervlakte bedraagt 47 km². Beuningen ligt in het Rijk van Nijmegen in de oksel van knooppunt Ewijk met aan de zuidzijde de A73 (Nijmegen-Roermond) en ten westen de A50 (Zwolle-Eindhoven). In het noorden grenst Beuningen aan rivier de Waal en aan de oostkant aan Nijmegen.
Typerend voor Beuningen zijn de vele nieuwbouwwijken waarin we wonen en water centraal stellen. Voorbeelden van deze wijken zijn De Heuve, De Haaghe, Den Balmerd en de meest recente uitbreidingen de Beuningse Plas en De Rietlanden. Binnen de gemeentegrenzen ligt in Ewijk de grote recreatieplas De Groene Heuvels.

Organogram ambtelijke organisatie


De organisatiestructuur is een hulpmiddel om onze doelen te bereiken. Bij de inrichting van de organisatie is nagedacht over zaken als taakverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarmee samenhangend, het coördineren van die taken en verantwoordelijkheden.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2020 11:26:03 met de export van 11/09/2020 11:13:38